Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2011

české číslo

Obsah čísla

Stati

Tereza Pospíšilová:
Dobrovolnictví v České republice před rokem 1989: diskurzy, definice, aktualizace [887]

Kateřina Vojtíšková:
Školní úspěšnost a její (re)produkce na základní škole [911]

Jiří Vinopal:
Indikátor subjektivní kvality pracovního života [937]

Zdeněk R. Nešpor:
Sociolog(ie) mezi kolárkem, hákovým křížem a rudou hvězdou: Jaroslav Šíma v dějinách české sociologie [967]

Dušan Janák:
Autorská a tematická struktura Sociologické revue. Příspěvek k sociologickému rozboru dějin české sociologie [991]

Miloslav Petrusek:
Návrat (sociologické) teorie do Čech? Východiska, stav a perspektivy [1017]

Jubilea

Ivo Možný:
Milan Petrusek pětasedmdesátiletý [1035]

Nekrology

Jiří Musil:
Od města k přátelství – Raymond E. Pahl (1935–2011) [1041]

Recenzní eseje

Tomáš Profant:
Česká rozvojová spolupráca v zajatí „rozvoja“ [1045]

Recenze

Tereza Stöckelová:
Kateřina Lišková: Hodné holky se dívají jinam: Feminismus a pornografie [1055]

Jan Maršálek:
Martin Strouhal: Emile Durkheim – Sociolog a pedagog [1057]

Jan Váně:
Pavel Dufek: Úrovně spravedlnosti: Liberalismus, kosmopolitismus a lidská práva [1061]

Tomáš Bezák:
Peter Dinuš: Vyrovnávanie sa s minulosťou? [1066]

Michal Kotík:
Hana Maříková, Tomáš Kostelecký, Tomáš Lebeda, Markéta Škodová (eds.): Jaká je naše společnost? Otázky, které si často klademe... [1069]

Michal Růžička:
Pierre Bourdieu: Pravidla umění: Vznik a struktura literárního pole [1072]

Petr Sič:
Gilles Deleuze, Félix Guattari: Tisíc plošin [1075]

Adéla Souralová:
Cameron Lynne Macdonald: Shadow Mothers. Nannies, Au Pairs, and the Micropolitics of Mothering [1078]

Zprávy

Roman Vido:
Pracovní seminář Česká a slovenská sociologie náboženství po roce 1989 – hodnocení, aktuální stav a budoucnost [1083]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz