Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2007

české číslo

Obsah čísla

Editorial

Tomáš Kostelecký:
Editorial [884]

STATI

Martin Hampl:
Regionální diferenciace současného socioekonomického vývoje v České republice [889]

EMPIRICKÝ VÝZKUM

Jiří Blažek, Pavel Csank:
Nová fáze regionálního rozvoje v ČR? [945]

Michal Illner, Tomáš Kostelecký, Věra Patočková:
Jak fungují kraje – příspěvek k hodnocení výkonu krajských vlád [967]

Michal Illner, Tomáš Kostelecký, Věra Patočková:
Erratum ke stati [967]

Tomáš Kostelecký, Věra Patočková, Jana Vobecká:
Kraje v České republice – existují souvislosti mezi ekonomickým rozvojem, sociálním kapitálem a výkonem krajských vlád? [991]

Dan Ryšavý:
Regionální politické elity – zrod, charakter a důsledky [993]

Karel Kouba:
Prostorová analýza českého stranického systému. Institucionalizace a prostorové režimy [1017]

Tadeusz Siwek, Kamila Bogdová:
České kulturně-historické regiony ve vědomí svých obyvatel [1039]

RECENZE

Michal Illner:
Martin Ouředníček (ed.): Sociální geografie pražského městského regionu [1055]

Jana Barvíková:
Bohuslav Blažek: Venkovy: anamnéza, diagnóza, terapie [1058]

Michal Illner:
Vladimír Ira, Ján Pašiak, Lubomír Falťan, Peter Gajdoš (eds.): Podoby regionálnych odlišností na Slovensku. Príklady vybraných okresov [1060]

Tomáš Kostelecký:
L. Falťan, J. Pašiak (eds.): Regionálny rozvoj Slovenska. Východiská a súčasný stav [1062]

Jana Barvíková:
Peter Gajdoš: Človek Spoločnosť Prostredie [1064]

Zdenka Vajdová:
Peter Gajdoš, Ján Pašiak: Regionálny rozvoj Slovenska z pohĺadu priestorovej sociológie [1067]

ZPRÁVY

Zdenka Vajdová:
Konference Regionálne disparity v Strednej Európe [1071]

Marek Skovajsa:
8. konference European Sociological Association [1073]

Miloslav Petrusek:
T. G. Masaryk a česká státnost (Mezinárodní vědecká konference k 70. výročí úmrtí v Brně) [1075]

Michaela Pyšňáková:
Life in Motion: Shifting Spaces, Transcending Times, Crossing Borders. 8. postgraduální konference [1078]

Natalie Simonová:
Mezinárodní konference Expected and Unexpected Consequences of the Educational Expansion [1080]

Jiří Navrátil:
Konference Activism and the State of Neo-liberalism [1081]

Josef Basl a Natalie Simonová:
Projekt výzkumných pobytů ve Velké Británii ECASS (European Centre for Analysis in the Social Sciences) [1084]

Blanka Nyklová:
16. ročník Democracy & Diversity Summer Institute Krakov [1085]

Oľga Nemcová:
Ohliadnutie späť: Svetová konferencia o rodine Praha 2007 [1087]

Marek Skovajsa:
XIII. celopolský sociologický kongres Zielona Góra [1090]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz