Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2011

české číslo

Obsah čísla

Martin Ouředníček, Jana Temelová:
Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života [625]

STATI: Nové sociálně prostorové nerovnosti

Barbora Vacková, Lucie Galčanová, Ondřej Hofírek:
„Za čistší město“: Problémové lokality a jejich obyvatelé z pohledu místní politiky a správy [633]

Michal Nekorjak, Adéla Souralová, Klára Vomastková:
Uvíznutí v marginalitě: vzdělávací trh, „romské školy“ a reprodukce sociálně prostorových nerovností [657]

Marie Feřtrová, Jana Temelová:
Prostorová specifika strukturální nezaměstnanosti na úrovni obcí v České republice [681]

Jakub Novák, Pavlína Netrdová:
Prostorové vzorce sociálně-ekonomické diferenciace obcí v České republice [717]

Stati: Lokální rozvoj a kvalita života

Josef Bernard:
Endogenní rozvojové potenciály malých venkovských obcí – obtížné hledání a měření jejich vlivu [745]

Martin Ouředníček, Petra Špačková, Marie Feřtrová:
Změny sociálního prostředí a kvality života v depopulačních regionech České republiky [777]

Jan Kubeš, Stanislav Kraft:
Periferní oblasti jižních Čech a jejich sociálně populační stabilita [805]

Jana Temelová, Jakub Novák, Lucie Pospíšilová, Nina Dvořáková:
Každodenní život, denní mobilita a adaptační strategie obyvatel v periferních lokalitách [831]

Recenze

Jiří Musil:
Jan Keller: Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti [859]

Kateřina Vojtíšková:
Petr Matějů, Jana Straková, Arnošt Veselý (eds.): Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení [862]

Zdeněk Szczyrba:
Martin Ouředníček, Jana Temelová, Lucie Pospíšilová (eds.): Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky / Atlas of Socio-spatial Differentiation of the Czech Republic [866]

Adam Horálek:
Leoš Šatava: Jazyk a identita etnických menšin. Možnost zachování a revitalizace [871]

Martin Buchtík:
Ivana Loučková: Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu [874]

Jan Sládek:
Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola (eds.): Sociální integrace přistěhovalců v České republice [877]

Zprávy

Lucie Pospíšilová, Martin Ouředníček, Marie Feřtrová:
Konference Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života [881]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz