Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2011

české číslo

Obsah čísla

Stati

Tomáš Katrňák, Natalie Simonová:
Intergenerační vzdělanostní fluidita a její vývoj v České republice v letech 1990 až 2009 [207]

Tomáš Lebeda:
Dopady dvoukolového většinového systému na reprezentaci stran v českém Senátu [243]

Michal Růžička:
Časoprostorové a infrastrukturní aspekty procesu sociální exkluze [273]

Dana Hamplová:
Náboženství a pohlaví: Proč jsou ženy zbožnější než muži? [297]

Petr Vidomus:
Kontrahnutí v perspektivách sociologie sociálních hnutí [325]

Irena Smetáčková, Petr Pavlík:
Sexuální obtěžování na vysokých školách: Teoretické vymezení, metodologický přístup, výzkumné výsledky [361]

Jubilea

Olga & Zdeněk Nešporovi:
Jiří Večerník sedmdesátníkem [389]

Medailony

Miloslav Petrusek:
K dvojímu jubileu Jaroslava Klofáče (1921–1981) [391]

RECENZNÍ ESEJE

Jiří Šubrt:
Kolektivní paměť: Na okraj jedné legendy [395]

Radim Šíp:
Liessmannova nostalgie: Terciární vzdělávání v pozdně moderní době [407]

Recenze

Miloslav Petrusek:
Konrad Paul Liessmann: Hodnota člověka: Filosofi cko-politické eseje [415]

Marek Skovajsa:
Eleonóra Hamar: Vyprávěná židovství. O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit [418]

Eva Lebedová:
Lukáš Linek: Zrazení snu? Struktura a dynamika postojů k politickému režimu a jeho institucím a jeho důsledky [421]

Tomáš Profant:
Hubert L. Dreyfus, Paul Rabinow: Michel Foucault. Za hranicemi strukturalismu a hermeneutiky [424]

Ingrid Štegmannová:
Marlis Pörtner: Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči [430]

Jakub Havlíček:
Miloš Havelka: Ideje – dějiny – společnost. Studie k historické sociologii vědění [433]

Zprávy

Dušan Lužný:
Konference Sociologie náboženství v datech [439]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz