Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2011

české číslo

Obsah čísla

Ondřej Císař, Lukáš Linek:
Hráči české politiky: Občané a jejich politické organizace [5]

Stati - Občané...

Lukáš Linek:
Proč se měnila úroveň účasti ve volbách do Poslanecké sněmovny v letech 1996–2010? [9]

Michael L. Smith, Petr Matějů:
Restratifikace české politiky. Vývoj třídně podmíněného volebního chování v České republice v letech 1992–2010 [33]

…a jejich organizace

Roman Chytilek, Otto Eibl:
České politické strany v politickém prostoru [61]

Magdaléna Hadjiisky:
Občanská demokratická strana a prosazení stranickosti v české demokracii devadesátých let [89]

Seán Hanley:
Dynamika utváření nových stran v České republice v letech 1996–2010: hledání možných příčin politického zemětřesení [115]

Ondřej Císař, Jiří Navrátil, Kateřina Vráblíková:
Staří, noví, radikální: politický aktivismus v České republice očima teorie sociálních hnutí [137]

Recenze

Vladimír Hyánek:
Marek Skovajsa et al.: Občanský sektor: Organizovaná občanská společnost v České republice [169]

Jiří Navrátil:
Marta Kolářová: Protest proti globalizaci. Gender a feministická kritika [171]

Lukáš Linek:
Maxmilián Strmiska, Roman Chytilek, Jakub Šedo, Otto Eibl: Volební komplexy zemí V4. Studie k pojetí víceúrovňového prostoru [175]

Petr Kupka:
Miroslav Nožina, Filip Kraus: Kriminální sítě ve vietnamské diaspoře: Případ České republiky [177]

Vojtěch Ripka:
Jakub Rákosník: Sovětizace sociálního státu: lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945–1960 [180]

Zdeněk R. Nešpor:
Miroslav Vaněk: Byl to jenom rock’n’roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–1989 [184]

Petra Anýžová:
Jindřich Krejčí: Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice [187]

Lucie Jarkovská:
Ema Hrešanová: Kultury dvou porodnic: Etnografická studie [190]

Zprávy

Jan Váně:
Sekce sociologie náboženství a její semináře v roce 2010 [195]

Lucie Galčanová, Barbora Vacková:
Konference Non-Human in Anthropology [197]

Dušan Lužný:
Sociální inkluze Romů náboženskou cestou [200]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz