Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2010

české číslo

Obsah čísla

Stati

Jana Straková:
Přidaná hodnota studia na víceletých gymnáziích ve světle dostupných datových zdrojů [187]

Ze sociologických výzkumů

Jaroslava Hasmanová Marhánková:
Konstruování představ aktivního stárnutí v centrech pro seniory [211]

Tomáš Kobes:
Fajta a povaha příbuzenství obyvatel východoslovenských romských osad [235]

Michaela Pyšňáková, Barbora Hohnová:
Od monolitické masy k neomezenému individualismu? Význam spotřeby v každodenním životě „mainstreamové mládeže“ [257]

Zdenka Vajdová, Josef Bernard, Jana Stachová, Daniel Čermák:
Síť institucionálních aktérů rozvoje malého města [281]

Medailon

Karel Černý:
Dvě tváře S. P. Huntingtona: Od teorií modernizace k civilizacionistice [301]

Recenze

Laco Toušek:
Jan Keller: Nejistota a důvěra aneb K čemu je modernitě dobrá tradice [313]

Zdeněk Sloboda:
Alena Křížková, Radka Dudová, Hana Hašková, Hana Maříková, Zuzana Uhde (eds.): Práce a péče [315]

Zdeněk R. Nešpor:
Grace Davieová: Výjimečný případ Evropa. Podoby víry v dnešním světě [318]

Ondřej Hejnal:
Werner Cohn: Cikáni [321]

Jakub Havlíček:
Miroslav Hroch: Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů [323]

Antonín Rašek:
Jan Eichler: Mezinárodní bezpečnost v době globalizace [327]

Michal Kotík:
Michel Foucault: Zrození biopolitiky [330]

Jana Vitvarová:
Murray Lee, Stephen Farrall (eds.): Fear of Crime. Critical Voices in an Age of Anxiety [334]

Marcela Petrová Kafková:
Peter Gruss (ed.): Perspektivy stárnutí: z pohledu psychologie celoživotního vývoje [337]

Ram Thein:
Suman Fernando, Frank Keating (eds.): Mental Health in a Multi-Ethnic Society: A Multidisciplinary Handbook [339]

Zprávy

Dušan Lužný:
Seminář Aktuální výzkumy v sociologii náboženství v České republice a ustavení sekce sociologie náboženství [343]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz