Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2010

české číslo

Obsah čísla

Ze sociologických výzkumů

Petr Sunega, Martin Lux:
Segmentace českých domácností a orientační prognóza počtu domácností ve vybraných právních formách bydlení a typech zástavby do roku 2020 [3]

Tomáš Konečný, Josef Basl, Jan Mysliveček:
Přechod mezi střední a vysokou školou a role různých modelů přijímacích řízení [43]

Jana Havlíková:
Přechod do dospělosti dlouhodobě nezaměstnaných absolventů učebních oborů z Brna a okolí [73]

František Bartoš:
Škála měřící intenzitu neklinického narcismu: konstrukce a zjištění [101]

Eseje

Hana Librová:
Individualizace v environmentální perspektivě: sociologické rámování mění pohled a plodí otázky [125]

Recenze

Miroslav Paulíček:
Pavel Zahrádka: Vysoké versus populární umění – Jiří Šafr: Životní styl a sociální třídy: vytváření symbolické kulturní hranice diferenciací vkusu a spotřeby – Jiří Vaněk: Způsoby estetického prožívání [153]

Romana Benešová:
Lucie Vidovićová: Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti [156]

Zdeněk R. Nešpor:
Karel Krejčí: Sociologie literatury [159]

Ondřej Špaček:
Géraldine Pflieger, Luca Pattaroni, Christophe Jemelin, Vincent Kaufmann (eds.): The Social Fabric of the Networked City [161]

Karel Černý:
Andrew Kohut, Bruce Stokes: America Against the World. How We Are Different and Why We Are Disliked [164]

Kateřina Ivanová:
Miroslav Dopita: Pierre Bourdieu – o umění, výchově a společnosti. Reflexe sociologické praxe Pierra Bourdieua v české sociologii [168]

Olga Nešporová:
Glennys Howarth: Death and Dying. A Sociological Introduction [172]

Zprávy

Kateřina Ivanová:
Mezinárodní letní škola Comparative Research Methodologies in Health and Medical Sociology [177]

Karel Müller:
Mezinárodní konference o sociální dimenzi inovací [179]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz