Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2009

Dušan Janák:
Ohlédnutí za sociologií Inocence Arnošta Bláhy [1081]

Janák, Dušan. 2009. „Ohlédnutí za sociologií Inocence Arnošta Bláhy.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (5): 1081-1090

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz