Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2009

české číslo

Obsah čísla

Stati

Kateřina Vráblíková:
Politická participace a její determinanty v postkomunistických zemích [867]

Petr Pakosta:
Proč chceme děti: hodnota dítěte a preferovaný počet dětí v České republice [899]

Ze sociologických výzkumů

Natalie Simonová, Petr Soukup:
Reprodukce vzdělanostních nerovností v České republice po sametové revoluci v evropském kontextu [935]

Martin Lux, Tomáš Kostelecký, Martina Mikeszová, Petr Sunega:
Vybrané faktory stojící za vysokými cenami bytů v Praze [967]

Petr Matějů, Tomáš Konečný, Simona Weidnerová, Hans Vossensteyn:
Financování studia a vývoj v nerovnostech v přístupu k vysokoškolskému vzdělávání v České republice a Nizozemsku [993]

Diskuse

Tomáš Katrňák:
Jaký je mechanismus snižování nerovných šancí na vzdělání podle sociálního původu? [1033]

Martin Kreidl:
Je možné doložit efekt jedné proměnné na druhou analýzou dvou případů? K srovnávací metodologii s malým počtem komparovaných případů [1038]

Petr Matějů, Tomáš Konečný:
Může sociologie přispět k deficitům veřejných politik? Odpověď na polemické příspěvky Tomáše Katrňáka a Martina Kreidla [1045]

Eseje

Jan Balon:
Ambivalentní odkaz Millsovy Sociologické imaginace [1055]

Jubileum

Jiří Musil:
75 let Michala Illnera – soustředěnost a loajalita [1073]

Medailony

Miloslav Petrusek:
Zapomenutí a opomíjení. Dvacet let od úmrtí profesora Vojtěcha Tlustého [1077]

Dušan Janák:
Ohlédnutí za sociologií Inocence Arnošta Bláhy [1081]

Nekrolog

Jiří Musil:
Typický reprezentant britské sociologie: Peter Townsend [1091]

Lukáš Novotný:
Ralf Dahrendorf (1929–2009) [1093]

Recenzní esej

Martin Kreidl:
Vývoj výběrového párování v posledních dvaceti letech indikuje uzavírání sociální struktury české společnosti [1099]

Recenze

Miroslav Tížik:
Dušan Lužný, Zdeněk R. Nešpor et al.: Náboženství v menšině. Religiozita a spiritualita v současné české společnosti [1107]

Ondřej Hejnal:
Marek Jakoubek, Lenka Budilová (eds.): Romové a Cikáni – neznámí i známí. Interdisciplinární pohled [1111]

Zdeněk R. Nešpor:
Robert Klobucký: Hlasistické hnutie: národ a sociológia. Začiatky sociologického myslenia na Slovensku [1114]

Stanislav Myšička:
Lenka Strnadová: Současné podoby občanské společnosti: kritická perspektiva [1117]

Dušan Janák:
Zdeněk R. Nešpor: Ne/náboženské naděje intelektuálů. Vývoj české sociologie náboženství v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu [1121]

Arnošt Svoboda:
Aleš Sekot: Sociologické problémy sportu [1123]

Lucie Vidovićová:
Dana Sýkorová: Autonomie ve stáří [1126]

Karel Müller:
Nico Stehr: Die Moralisierung der Märkte, Eine Gesellschaftstheorie [1128]

Karel Černý:
Edward W. Said: Orientalismus. Západní koncepce Orientu [1132]

Petr Vidomus:
Peter J. Jacques: Environmental Skepticism – Ecology, Power and Public Life [1136]

Zprávy

Martin Lux, Michaela Vojtková:
Mezinárodní konference ENHR 09 – Prague Changing Housing Markets: Integration and Segmentation [1141]

Jana Chaloupková:
Letní škola kvantitativních metod v sociálních vědách (École d’été de Lille en Méthodes Quantitatives des Sciences Sociales). Modul metod kvantitativní analýzy biografických dat (Le traitement quantitatif des données biographiques) [1143]

Zdenka Vajdová:
Konference VALDOR a projekt ARGONA [1144]

Roman Vido:
Konference Les Défis du Pluralisme Religieux / The Challenges of Religious Pluralism [1147]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz