Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2009

Petr Lupač:
Mezinárodní konference Society-Culture-Technology at the Dawn of the 21st Century [859]

Lupač, Petr. 2009. „Mezinárodní konference Society-Culture-Technology at the Dawn of the 21st Century.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (4): 859

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz