Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2009

Iva Šmídová:
Úvodem k monotematickému číslu „Instituce genderu a gender institucí“ [645]

Šmídová, Iva. 2009. „Úvodem k monotematickému číslu „Instituce genderu a gender institucí“.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (4): 645-648

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz