Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2009

české číslo

Obsah čísla

Iva Šmídová:
Úvodem k monotematickému číslu „Instituce genderu a gender institucí“ [645]

Stati

Mariana Szapuová:
Rod vo vede: teoretické perspektívy a ich uplatnenie vo výskume [649]

Sharon Marcus:
Genealogie manželství [671]

Ze sociologických výzkumů

Iva Šmídová:
Genderovaná volba práce: statusové šance a vzdělávací rozhodovací strategie [707]

Lucie Jarkovská:
Školní třída pod genderovou lupou [727]

Radka Dudová:
Práce jako řešení? Strategie obživy osamělých matek v ČR [753]

Martina Kampichler:
Politiky genderové nerovnosti mužů a žen v Evropské unii z hlediska analýzy rámců [785]

Zdeňka Kalnická:
Genderovanost filozofického kánonu a textové „strategie“ marginalizace filozofek [809]

Recenze

Martina Hynková:
Jana Cviková (ed.): Aká práca, taká pláca? Aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaní [835]

Michaela Bartošová:
Radka Dudová (ed.): Nové šance a rizika. Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných povolání a sociálních skupin [839]

Ľubica Kobová:
Lois McNay: Against Recognition [843]

Lukáš Sedláček:
Michael S. Kimmel: The Gender of Desire. Essays on male sexuality [847]

Lenka Slepičková:
Charis Thompson: Making Parents: The Ontological Choreography of Reproductive Technologies [849]

Tereza Pospíšilová:
Ondřej Císař: Politický aktivismus v České republice [852]

Zprávy

Jiří Navrátil:
Konference Alternative Futures and Popular Protest [855]

Petr Lupač:
Mezinárodní konference Society-Culture-Technology at the Dawn of the 21st Century [859]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz