Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2009

české číslo

Obsah čísla

Ondřej Císař:
Editorial [239]

Marek Skovajsa:
Poslední slovo úvodem [240]

Ze sociologických výzkumů

Hynek Jeřábek:
Rodinná péče o seniory jako „práce z lásky“: nové argumenty [243]

Lenka Slepičková, Petr Fučík:
Sociální kontext postojů k řešení neplodnosti [267]

Natalie Simonová:
Proměny v mezigeneračním přenosu dosaženého vzdělání v České republice v historické perspektivě [291]

Martina Mikeszová, Martin Lux, Anne Morisseau:
Potenciální finanční nedostupnost nájemního bydlení po deregulaci nájemného – regionální perspektiva [315]

Mezioborové inspirace

Martin Kanovský:
Esencializmus a etnicita: sociálno-kognitívne vysvetlenie reprezentovania sociálnych skupín [345]

Pavel Horák, Markéta Horáková:
Role liniových pracovníků ve veřejné politice [369]

Metodologická rubrika

Jiří Vinopal:
Situace standardizovaného dotazování z hlediska kognitivních přístupů [397]

NEKROLOG

Libor Prudký:
Poslední setkání se Zdeňkem Strmiskou [421]

Zdeněk Strmiska: Vlastní životopis z července 1989 [422]

Miloslav Petrusek:
Zdeněk Strmiska – můj učitel a přítel blízký i vzdálený [423]

Georges Mink:
Zdeněk Strmiska ve Francii [426]

Výběr z bibliografie Zdeňka Strmisky [428]

Miroslav Paulíček:
Vladimír Borecký, pozorný poutník světem komiky [431]

Recenze

Jiří Šubrt:
Richard Jung: Experience and Action: Selected Items in Systems Theory [435]

Miloslav Petrusek:
Joanna Derdowska: Praskie przemiany: Sacrum i desakralizacja przestrzeni miejskiej Pragi [438]

Daniel Kunštát:
Adéla Gjuričová, Michal Kopeček (eds.): Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989 [440]

Karel Černý:
Jiří Tomeš, David Festa, Josef Novotný et al.: Konflikt světů a svět konfliktů. Střety idejí a zájmů v současném světě [444]

Čeněk Kras:
Václav Bělohradský: Společnost nevolnosti – eseje z pozdější doby [448]

Zdeněk R. Nešpor:
Robert Wuthnow: After the Baby Boomers. How Twenty- and Thirty-somethings Are Shaping the Future of American Religion [451]

Dan Ryšavý:
Henry Bäck, Hubert Heinelt, Annick Magnier (eds.): The European Mayor. Political Leaders in the Changing Context of Local Democracy [454]

Pavel Nejdl:
Mark E. Warren, Hilary Pearse (eds.): Designing Deliberative Democracy: The British Columbia Citizens’ Assembly [458]

Markéta Žampachová:
Roger Ingham, Peter Aggleton (eds.): Promoting Young People’s Sexual Health. International Perspectives Roger Ingham, Peter Aggleton (eds.): Promoting Young People’s Sexual Health. International Perspectives [462]

Zprávy

Michal Illner:
Konference Masarykovy české sociologické společnosti 2009 [467]

Marek Skovajsa:
Workshop Deliberativní metody ve výzkumu místních společenství [468]

Radka Taucová:
Berlínská konference k otevřenému přístupu k vědeckým publikacím [470]

Olga Vidláková:
Konference o etice ve veřejné správě [472]

Petr Soukup:
Conference Cyberspace 2008 [474]

Marek Jakoubek:
Konference a setkání Gypsy Lore Society [475]

Eva Mitchell:
Zpráva z mezinárodní letní školy New Risks and New Governance in Europe [478]

Jiří Šafr, Julia Häuberer:
Unsichere Zeiten – 34. kongres Deutsche Gesellschaft für Soziologie [480]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz