Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 1/2000

české číslo

Obsah čísla

Stati

Ladislav Rabušic:
Ladislav Rabušic: Je česká společnost "postmaterialistická"? [3]

Ladislav Rabušic:
Je česká společnost "postmaterialistická"? TABULKA 2 [22]

Blanka Řeháková:
Jak vnímáme příjmové nerovnosti a jaké bychom je chtěli mít [23]

Ze sociologických výzkumů

Eva Heřmanová, Tomáš Kostelecký::
Regionální diferenciace na trhu bydlení a její příčiny [41]

Zdenka Vajdová:
Dráhy bydlení realizované prostřednictvím trhu [57]

Z DĚJIN SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

Hynek Jeřábek:
Počátky Lazarsfeldovy politické sociologie - The People's Choice [67]

Rozhovor

Evropa je téma číslo jedna. Rozhovor s profesorem Jiřím Musilem [83]

DISKUSE

Radomír Havlík, Jaroslav Koťa:
Zamyšlení nad českou sociologií výchovy, vzdělávání a mládeže v 90. letech [87]

Studenti píší

Ondřej Císař:
Dekonstrukce jako politické jednání [97]

Recenze

P. Mareš:
Martin Potůček, Iveta Radičová (eds.): Sociální politika v Čechách a na Slovensku po roce 1989 [111]

F. Znebejánek:
Jon Elster, Claus Offe, Ulrich K. Preuss: Institutional Design in Post-communist Societies: Rebuilding the Ship at Sea [115]

Zprávy a informace

E. Rendlová:
Valné shromáždění Masarykovy české sociologické společnosti [117]

E. Rendlová:
Vědecká konference MČSS "Připravenost české společnosti na integraci s Evropou - co získáme, co ztratíme, co nabízíme" [119]

Z. Vajdová, J. Musil:
Bude Evropa fungovat? Čtvrtá evropská sociologická konference 18.-21. srpna 1999 v Amsterodamu [120]

V. Divišová:
Centrum studií rodu: gender studies [122]

J. Kraus, L. Pištora:
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 [123]

K. Müller:
Změna systému a modernizace [125]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz