Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2008

české číslo

Obsah čísla

Marek Skovajsa:
Editorial [3]

STATI

Margaret S. Archer:
Lze najít pojítko mezi vysvětlením a porozuměním? [7]

Iva Šmídová, Klára Janoušková, Tomáš Katrňák:
Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci dívek a chlapců v českém vzdělávacím systému [23]

Martin Kreidl:
Mohou rozdíly v laickém chápání zdraví vysvětlit rozdíly v subjektivním zdravotním stavu mezi statusovými skupinami? [55]

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

Ema Hrešanová, Jaroslava Hasmanová Marhánková:
Nové trendy v českém porodnictví a sociální nerovnosti mezi rodičkami [87]

Dana Sýkorová:
Bezdětnost ve stáří. K sociální integraci bezdětných seniorů [113]

Olga Nešporová:
Veřejná připomínka smrti – pomníčky u silnic obětem dopravních nehod [139]

DISKUSE

Pavel Machonin:
Obhajoba realistického pojetí modernizace. Poznámky k článku prof. Árnasona a dalším polemikám [167]

JUBILEUM

Martin Hampl:
Vědec, který obohatil nejen sociologické myšlení. Profesor Jiří Musil osmdesátiletý [177]

Ray Pahl:
Ohlédnutí za jedním přátelstvím. Profesoru Jiřímu Musilovi k osmdesátinám [181]

Claire Wallace:
O Jiřím Musilovi a Středoevropské univerzitě [184]

Petr Skalník:
Gellnerovec Jiří Musil [187]

Ota Sedláček, Zdenka Mansfeldová:
Akihiro Ishikawa sedmdesátiletý [189]

SYMPOZIUM

Michal Kubát:
Jerzy J. Wiatr a jeho pojetí politiky ve středovýchodní Evropě [193]

RECENZE

Jiří Šubrt:
Miloslav Petrusek: Společnosti pozdní doby [207]

Marie Bahenská:
Petra Hanáková, Libuše Heczková, Eva Kalivodová (eds.): V bludném kruhu. Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity [210]

Lukáš Novotný:
Jaroslav Otčenášek: Němci v Čechách po roce 1945. Na příkladu západního Podještědí [214]

Arnošt Svoboda:
Aleš Sekot: Sociologie sportu [217]

Zdeněk R. Nešpor:
Nancy T. Ammerman (ed.): Everyday Religion. Observing Modern Religious Lives [219]

Marek Skovajsa:
Sanford F. Schram, Brian Caterino (eds.): Making Political Science Matter. Debating Knowledge, Research, and Method [222]

ZPRÁVY

Kateřina Vojtíšková, Karel Kouba:
Letní škola metod a technik ECPR [229]

Zdeněk R. Nešpor:
Archiválie obnovené Společnosti pro sociální bádání [231]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz