Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Výzva pro podávání návrhů

16.5.17

Výzva pro podávání abstraktů pro monotematické číslo: „Sociologie a sociální teorie zdraví, způsobilosti a hendikepu“

Sociologický časopis / Czech Sociological Review vyzývá autory k podávání abstraktů pro monotematické číslo českého vydání časopisu s názvem „Sociologie a sociální teorie zdraví, způsobilosti a hendikepu“. Editoři: Kateřina Kolářová, Martina Winkler, Filip Herza

10.10.16

The Czech Sociological Review is announcing a Call for Abstracts for a thematic issue in English on: ‘Private actors in politics and policy-making'

Guest editor: Jana Vargovčíková, Charles University in Prague / Université Paris Ouest Nanterre La Défense Planned issue: Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (6), December 2018

26.4.16

The Czech Sociological Review Announces a Call for Special Issue Proposals in English

22.2.16

Výzva pro podávání abstraktů pro monotematické číslo Sociologického časopisu s pracovním názvem „Vládnutí a političtí aktéři v obcích a krajích“

Sociologický časopis / Czech Sociological Review vyzývá autory k podávání abstraktů pro monotematické číslo českého vydání časopisu s pracovním názvem „Vládnutí a političtí aktéři v obcích a krajích“. Editoři: Dan Ryšavý, Daniel Čermák

5.2.16

Výzva k podávání návrhů monotematických bloků a čísel pro české vydání Sociologického časopisu na období 2017–2018

Sociologický časopis / Czech Sociological Review vypisuje výzvu k podávání návrhů monotematických bloků a čísel pro české vydání Sociologického časopisu na období 2017–2018

16.11.15

The Czech Sociological Review announces a Call for Abstracts for a thematic issue in English: 'Discourses of Economic Behaviour in Times of Instability'

The Czech Sociological Review announces a Call for Abstracts for a thematic issue in English: 'Discourses of Economic Behaviour in Times of Instability' Guest editors: Zsuzsa Gille, University of Illinois, and Martin Hájek, Charles University in Prague Planned issue: Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (6), 2017

29.10.15

Výzva k podávání návrhů monotematických bloků a čísel pro české vydání Sociologického Časopisu na období 2017–2018

Sociologický časopis / Czech Sociological Review vypisuje výzvu k podávání návrhů monotematických bloků a čísel pro české vydání Sociologického časopisu na období 2017–2018

5.5.15

The Czech Sociological Review is announcing a Call for Abstracts for a thematic issue in English on: 'Urban Dynamics and Neighbourhood Change in Cities after Transition'

The Czech Sociological Review is announcing a Call for Abstracts for a thematic issue in English on: 'Urban Dynamics and Neighbourhood Change in Cities after Transition' Guest editors: Martin Ouředníček and Lucie Pospíšilová, Charles University in Prague Planned issue: Sociologický časopis / Czech Sociological Review 52 (6), December 2016

2.3.15

The Czech Sociological Review Announces a Call for Special Issue Proposals in English

9.12.14

Výzva pro podávání abstraktů pro monotematické číslo Sociologického časopisu s pracovním názvem „Proměny politického chování, parlamentní a stranické politiky v České republice v letech 1989–2014“

Sociologický časopis / Czech Sociological Review vyzývá autory k podávání abstraktů pro monotematické číslo českého vydání časopisu s pracovním názvem „Proměny politického chování, parlamentní a stranické politiky v České republice v letech 1989–2014“. Editoři: Vlastimil Havlík, Michal Kubát.

13.5.14

Výzva k podávání návrhů monotematických bloků a čísel pro české vydání Sociologického Časopisu na období 2015–2017

Sociologický časopis / Czech Sociological Review vypisuje výzvu k podávání návrhů monotematických bloků a čísel pro české vydání Sociologického časopisu na období 2015–2017

3.2.14

Výzva pro podávání abstraktů pro monotematické číslo Sociologického časopisu s pracovním názvem „Sociální role stáří: nové výzvy a jejich důsledky“

Sociologický časopis / Czech Sociological Review vyzývá autory k podávání abstraktů pro monotematické číslo Sociologického časopisu s pracovním názvem „Sociální role stáří: nové výzvy a jejich důsledky“. Editorka: Lucie Vidovićová

31.10.13

The Czech Sociological Review Announces a Call for Papers for a Special Issue in English on the Theme: ‘Gender Aspects of the Life Course’

The Czech Sociological Review invites original articles on the theme ‘Gender Aspects of the Life Course’ in any relevant social science discipline and both, quantitative and qualitative methodological approaches. The deadline for submissions is 31 August 2014, with a planned publication date of 2015. While not required, the guest editors of the special issue, Hana Hašková (hana.haskova@soc.cas.cz) and Marta Vohlídalová (marta.vohlidalova@soc.cas.cz), invite authors to inform them of the intention to submit a paper as soon as they decide to do so. Papers should be submitted to the journal’s email address: sreview@soc.cas.cz

17.9.13

The Czech Sociological Review Announces a Call for Abstracts for a Special Issue in English on the Theme: 'Health And Medicine: Post-Socialist Perspectives'

The Czech Sociological Review invites original research articles on the above theme from all relevant social science disciplines and methodological approaches. The deadline for the submission of paper abstracts (300–500 words) is September 30, 2013. The guest editors of the special issue, Amy Speier (speier@uta.edu), Iva Šmídová (krizala@fss.muni.cz) and Hubert Wierciński (hubertwier@gmail.com), together with the editor-in-chief of the English edition, will inform successful authors of the selection of their proposed paper abstracts by October 15, 2013. Full-text papers are due no later than January 15, 2014. The special issue’s planned publication date is in 2014. Paper abstracts and papers should be submitted to the journal’s email address: sreview@soc.cas.cz.

2.5.13

Výzva k podávání návrhů monotematických bloků a čísel pro české vydání SČ na orientační období 2015–2017

Zájemci o editorství monotematických bloků (čísel) Sociologického časopisu mohou redakci SČ zasílat návrhy obsahující následující položky:  

22.4.13

Czech Sociological Review Announces a Call for Special Issue Proposals in English

Submission deadline: June 14 2013

16.5.11

Výzva pro podávání návrhů článků pro monotematické číslo „Časoprostorové modely chování a denní mobilita v měnícím se urbánním prostředí“

Výzva pro podávání návrhů článků pro monotematické číslo Sociologického časopisu / Czech Sociological Review „Časoprostorové modely chování a denní mobilita v měnícím se urbánním prostředí“ editor: Tadeusz Siwek    

4.4.11

Czech Sociological Review Announces a Call for Papers for a Special Issue in English on the Theme: “The Transformation of Environmental Values and Behavior in Post-Communist Europe”

The Czech Sociological Review invites original research articles on the above theme from all relevant social science disciplines and methodological approaches. The deadline for receipt for papers from potential authors is September 1, 2011, with a planned publication date in 2012. While not required, we kindly request that all potential authors inform the guest editors of the special issue, Michael L. Smith (michael.smith@soc.cas.cz) and Petr Jehlička (p.jehlicka@open.ac.uk), of their intention to submit a paper once they make that decision. Papers should be submitted to the journal email address sreview@soc.cas.cz

14.3.11

Sociologický časopis / Czech Sociological Review vypisuje výzvu k podávání návrhů článků pro monotematické číslo českého vydání SČ Město v sociálních vědách: kulturální přístup

Číslo je otevřené i dalším příbuzným tématům. Vítáme texty podložené výzkumem a/nebo důslednou teoretickou diskuzí. Návrhy článků obsahující výstižný název a abstrakt zamýšleného příspěvku (300–500 slov) zasílejte prosím emailem na redakční adresu sreview@soc.cas.cz do termínu 30. 9. 2011. Hotové texty budeme očekávat 31. 3. 2012. editorky: Slavomíra Ferenčuhová, Lucie Galčanová, Barbora Vacková

17.8.09

Sociologický časopis / Czech Sociological Review vypisuje výzvu k podávání návrhů článků pro běžná čísla českého vydání SČ

Potenciální autoři a autorky mají nyní možnost zasílat redakci Sociologického časopisu návrhy článků obsahující výstižný název a abstrakt zamýšleného příspěvku (300‒500 slov). Redakce se ke každému takto zaslanému návrhu vyjádří a zašle stručný komentář.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz