Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review vypisuje výzvu k podávání návrhů článků pro běžná čísla českého vydání SČ

Potenciální autoři a autorky mají nyní možnost zasílat redakci Sociologického časopisu návrhy článků obsahující výstižný název a abstrakt zamýšleného příspěvku (300‒500 slov). Redakce se ke každému takto zaslanému návrhu vyjádří a zašle stručný komentář.

Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky o poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965. Časopis přináší stati zabývající se otázkami teoretické sociologie, články zkoumající transformační jevy a sociální procesy probíhající v postkomunistických společnostech, přehledové články zpracovávající vývoj v široké paletě oborů sociologie a příbuzných sociálních věd, informace ze sociologických výzkumů, metodologické statě, eseje, materiály k dějinám české sociologie, vynikající studentské práce, recenze české i světové sociologické produkce, anotace odborné literatury, informace o dění v sociologické obci, zprávy z konferencí, polemické příspěvky a kulaté stoly věnované sebereflexi české sociologie.

Časopis je jako jediné z českých sociologických periodik citován v publikacích Institute of Scientific Information a v dalších prestižních vědeckých databázích. Aktuální impact factor časopisu je 0,427.

Návrhy zasílejte e-mailem na redakční adresu sreview@soc.cas.cz.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz