Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Výzva k podávání návrhů monotematických bloků a čísel pro české vydání Sociologického časopisu na období 2019–2020

Sociologický časopis / Czech Sociological Review vypisuje výzvu k podávání návrhů monotematických bloků a čísel pro české vydání Sociologického časopisu na období 2019–2020

Zájemci o editorství monotematických bloků (čísel) Sociologického časopisu mohou redakci SČ zasílat návrhy obsahující následující položky:

 • pracovní název monotematického bloku (čísla);
 • stručný nástin a zdůvodnění obsahového zaměření projektu (maximální rozsah 3600 znaků);
 • předběžný obsah bloku (čísla);
 • rozvahu o předpokládaném rozsahu (cílový počet uveřejněných článků, očekávaný počet nabídnutých článků, obsazení dalších rubrik, jako jsou Recenze, Anotace, Zprávy, Jubilea ad.);
 • seznam oslovených/pravděpodobných přispěvatelů s předběžnými názvy (nebo tématy) jejich příspěvků;
 • časový harmonogram přípravy;
 • informace o preferovaném způsobu výběru přispěvatelů (veřejný call for abstracts nebo call for papers otištěný v SČ, popř. i jinde, předem kontaktovaná skupina přispěvatelů, jiný model);
 • seznam základních publikací a doklady o předchozí editorské činnosti editora/editorky (nebo odkaz na webové stránky obsahující tyto informace).

Projekty budou hodnoceny podle následujících základních kritérií:

 • obsahová kvalita a aktuálnost tématu;
 • kvalita publikační činnosti editora/editorky se zohledněním předchozích editorských zkušeností;
 • očekávané složení autorského týmu (je upřednostňováno zastoupení většího počtu institucí);
 • otevřenost výběru přispěvatelů a přispěvatelek;
 • realizovatelnost časového plánu;
 • formální úplnost.

Termín uzávěrky pro podávání návrhů redakci SČ: 21. ledna 2019

Návrhy zasílejte emailem v jednom souboru formátu doc nebo rtf na redakční adresu casopis@soc.cas.cz. Návrhy posílané po částech budou vyřazeny.

Zájemci o editaci monotematických bloků (čísel) budou vyrozuměni o přijetí/nepřijetí svého návrhu v průběhu března 2019. Redakce SČ si vyhrazuje právo podmínit přijetí předloženého projektu provedením konkrétních úprav. Přijetí ani odmítnutí návrhů se nezdůvodňuje. Redakce SČ negarantuje vydání monotematického bloku nebo čísla do určitého termínu.

V případě nejasností kontaktujte redakci i před započetím přípravy projektu.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz