Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Výzva pro podávání abstraktů pro monotematické číslo Sociologického časopisu s pracovním názvem „Sociální role stáří: nové výzvy a jejich důsledky“

Sociologický časopis / Czech Sociological Review vyzývá autory k podávání abstraktů pro monotematické číslo Sociologického časopisu s pracovním názvem „Sociální role stáří: nové výzvy a jejich důsledky“. Editorka: Lucie Vidovićová

V abstraktu o rozsahu 300–500 slov uveďte autora či předpokládaný autorský tým (a identifikujte korespondenční autorku/autora), téma příspěvku, výzkumnou otázku/cíl analýzy, stručný obsah, užitou perspektivu (teoretická východiska, metoda, datové zdroje…) a předběžné závěry. Abstrakty redakce přijímá do 30. 4. 2014 na emailové adrese: sreview@soc.cas.cz. Rozhodnutí o přijetí abstraktu a výzvu k dodání kompletního textu rozešleme do 15. 5. 2014. Hotové texty budeme očekávat do 31. 10. 2014. Konečná publikace textů bude závislá na výsledcích recenzního řízení a rozhodnutí editorů. Číslo vyjde na konci roku 2015.

Populační stárnutí ovlivňuje de facto všechny složky společnosti a dynamickým způsobem mění její základní instituce. Stárnoucí jedinci jsou tak přímo ovlivňováni nejen alternující se biologickou podstatou svého těla, ale jsou na ně vynakládány i nároky na individuální „úspěšné a aktivní“ stárnutí i „vypořádání se“ s jeho konsekvencemi na agregované úrovni. Počty a podíly jedinců, kteří se s touto zkušeností budou muset bezprostředně vyrovnávat v kontextu rizikové společnosti a fragmentujících se sociálních sítí, i do budoucna porostou. V připravovaném monotematickém čísle Sociologického časopisu se zaměříme na změnu a přizpůsobení obecně sociálních, ale i konkrétně genderových, rodinných, pracovních, pečovatelských, pra/rodičovských a dalších rolí tomuto „novému demografickému a sociálnímu řádu“.

Vítáme originální, výzkumné a teorii posilující příspěvky, relevantní pro sociální gerontologii, sociologii rodiny a mezigeneračních vztahů, sociologii genderu, zdraví, práce, volného času, sociologii dětí a mládeže, případně pro problematiku sociálních rolí, sociální stratifikace a tříd, téma sociálních sítí, věkové a genderové diskriminace, apod.

Editorkou je Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. z Ústavu populačních studií FSS MU v Brně.

 

V abstraktu o rozsahu 300–500 slov uveďte autora či předpokládaný autorský tým (a identifikujte korespondenční autorku/autora), téma příspěvku, výzkumnou otázku/cíl analýzy, stručný obsah, užitou perspektivu (teoretická východiska, metoda, datové zdroje…) a předběžné závěry. Abstrakty redakce přijímá do 30. 4. 2014 na emailové adrese: sreview@soc.cas.cz. Rozhodnutí o přijetí abstraktu a výzvu k dodání kompletního textu rozešleme do 15. 5. 2014. Hotové texty budeme očekávat do 31. 10. 2014. Konečná publikace textů bude závislá na výsledcích recenzního řízení a rozhodnutí editorů. Číslo vyjde na konci roku 2015.

Populační stárnutí ovlivňuje de facto všechny složky společnosti a dynamickým způsobem mění její základní instituce. Stárnoucí jedinci jsou tak přímo ovlivňováni nejen alternující se biologickou podstatou svého těla, ale jsou na ně vynakládány i nároky na individuální „úspěšné a aktivní“ stárnutí i „vypořádání se“ s jeho konsekvencemi na agregované úrovni. Počty a podíly jedinců, kteří se s touto zkušeností budou muset bezprostředně vyrovnávat v kontextu rizikové společnosti a fragmentujících se sociálních sítí, i do budoucna porostou. V připravovaném monotematickém čísle Sociologického časopisu se zaměříme na změnu a přizpůsobení obecně sociálních, ale i konkrétně genderových, rodinných, pracovních, pečovatelských, pra/rodičovských a dalších rolí tomuto „novému demografickému a sociálnímu řádu“.

Vítáme originální, výzkumné a teorii posilující příspěvky, relevantní pro sociální gerontologii, sociologii rodiny a mezigeneračních vztahů, sociologii genderu, zdraví, práce, volného času, sociologii dětí a mládeže, případně pro problematiku sociálních rolí, sociální stratifikace a tříd, téma sociálních sítí, věkové a genderové diskriminace, apod.

Editorkou je Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. z Ústavu populačních studií FSS MU v Brně.

V abstraktu o rozsahu 300–500 slov uveďte autora či předpokládaný autorský tým (a identifikujte korespondenční autorku/autora), téma příspěvku, výzkumnou otázku/cíl analýzy, stručný obsah, užitou perspektivu (teoretická východiska, metoda, datové zdroje…) a předběžné závěry. Abstrakty redakce přijímá do 30. 4. 2014 na emailové adrese: sreview@soc.cas.cz. Rozhodnutí o přijetí abstraktu a výzvu k dodání kompletního textu rozešleme do 15. 5. 2014. Hotové texty budeme očekávat do 31. 10. 2014. Konečná publikace textů bude závislá na výsledcích recenzního řízení a rozhodnutí editorů. Číslo vyjde na konci roku 2015.

Populační stárnutí ovlivňuje de facto všechny složky společnosti a dynamickým způsobem mění její základní instituce. Stárnoucí jedinci jsou tak přímo ovlivňováni nejen alternující se biologickou podstatou svého těla, ale jsou na ně vynakládány i nároky na individuální „úspěšné a aktivní“ stárnutí i „vypořádání se“ s jeho konsekvencemi na agregované úrovni. Počty a podíly jedinců, kteří se s touto zkušeností budou muset bezprostředně vyrovnávat v kontextu rizikové společnosti a fragmentujících se sociálních sítí, i do budoucna porostou. V připravovaném monotematickém čísle Sociologického časopisu se zaměříme na změnu a přizpůsobení obecně sociálních, ale i konkrétně genderových, rodinných, pracovních, pečovatelských, pra/rodičovských a dalších rolí tomuto „novému demografickému a sociálnímu řádu“.

Vítáme originální, výzkumné a teorii posilující příspěvky, relevantní pro sociální gerontologii, sociologii rodiny a mezigeneračních vztahů, sociologii genderu, zdraví, práce, volného času, sociologii dětí a mládeže, případně pro problematiku sociálních rolí, sociální stratifikace a tříd, téma sociálních sítí, věkové a genderové diskriminace, apod.

Editorkou je Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. z Ústavu populačních studií FSS MU v Brně.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz