Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Výzva pro podávání návrhů článků pro monotematické číslo „Časoprostorové modely chování a denní mobilita v měnícím se urbánním prostředí“

Výzva pro podávání návrhů článků pro monotematické číslo

Sociologického časopisu / Czech Sociological Review

Časoprostorové modely chování a denní mobilita v měnícím se urbánním prostředí“

editor: Tadeusz Siwek

 

 

SČ/CSR vypisuje výzvu k podávání návrhů článků pro monotematické číslo českého vydání časopisu na téma „Časoprostorové modely chování a denní mobilita v měnícím se urbánním prostředí“. Číslo je otevřené i dalším příbuzným tématům, jako např.: a) kvalita života v urbánním prostředí, b) změny vnitřní struktury a interakcí denních urbánních systémů, c) suburbanizační procesy a jejich vliv na denní chod města nebo d) nákupní chování české populace v kontextu transformace odvětví maloobchodu a časoprostorových režimů chování člověka.

Přednost budou mít texty podložené výzkumem a/nebo důslednou teoretickou diskuzí. Návrhy článků obsahující výstižný název a abstrakt zamýšleného příspěvku (300–500 slov) zasílejte prosím e-mailem na redakční adresu sreview@soc.cas.cz do termínu 31. 7. 2011. Hotové texty budeme očekávat 30. 9. 2011.

Editorem čísla bude doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc., sociální geograf z Ostravské univerzity.

 

 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz